In het kader van teamontwikkeling is de inzet van de MBTI een aanrader. Het instrument ondersteunt diversiteit in teams door begrip en waardering voor elkaars anders zijn te stimuleren. En diversiteit verhoogt teamprestaties.

De Myers-Briggs typeindicator (MBTI) is een psychometrisch instrument, dat wereldwijd wordt ingezet voor persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. De basis van het instrument is een vragenlijst met 88 items, gevolgd door zelfonderzoek en interactieve coaching. Het belangrijkste doel van de MBTI is het vergroten van het zelfbewustzijn, dat aan de basis ligt van alle persoonlijke ontwikkeling.

Het model is ontwikkeld door Katherine Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers op basis van theorieën van Carl Gustav Jung. Katherine begon met haar onderzoek in 1917.

MBTI is een veel gebruikte methodiek om bij teamontwikkeling de verschillende voorkeuren en types binnen een team te kunnen onderzoeken. Op basis hiervan kunnen binnen het team afspraken gemaakt worden over de manier van samenwerken.

Voorkeursparen

MBTI gaat uit van de voorkeuren van een persoon op vier voorkeursparen met elk twee categorieën:

E/I-voorkeurspaar

Extraversion – richt en haalt de energie voornamelijk op en uit de wereld om zich heen
Introversion – richt en haalt de energie voornamelijk op en uit de innerlijke belevingswereld

S/N-voorkeurspaar

Sensing – besteedt voornamelijk aandacht aan feitelijke, concrete informatie en informatie uit de wereld om zich heen, gebruikmakend van ervaringen en eerder opgedane informatie
Intuition – besteedt voornamelijk aandacht aan verbanden en grote lijnen, gebruik makend van inspiratie en de mogelijkheden in de toekomst, focust op dat wat er nog niet is

T/F-voorkeurspaar

Thinking – voorkeur voor het nemen van beslissingen op basis van logica en afwegen van inhoudelijke argumenten
Feeling – voorkeur voor het nemen van beslissingen op basis van persoonlijke waarden en de impact van de beslissing op de betrokkenen

J/P-voorkeurspaar

Judging – voorkeur voor een planmatige en geordende manier van werken en het afronden van zaken
Perceiving – voorkeur voor een flexibele en spontane manier van werken, informatie verzamelend, opties openhouded

Mijn manier van werken

Mijn specialisaties zijn vitaliteit, loopbaancoaching, werkgeluk en traumaverwerking op werk.

Graag help ik jouw kracht, plezier en werkgeluk te vergroten. Dat doe ik door samen te onderzoeken onder welke omstandigheden jij floreert in werk, wat daarin goed voor jou werkt. Mijn aanpak is gebaseerd op de Positieve Psychologie. Waar nodig gebruik ik Voice Dialogue, EMDR, Opstellingen en Body-mind technieken. 

Je kan bij mij terecht voor vragen op het gebied van:

 • Vitaliteit (burn-out/ stress)
 • Loopbaankeuzes
 • Trauma op werk
 • Leiderschap
 • Zingeving
 • Rouw
 • Werk- privé balans
werkplezier

Opbouw van MBTI traject

 • Invullen MBTI vragenlijst.

Het MBTI rapport over persoonlijke effectiviteit onderzoekt acht aspecten van ontwikkeling:

 • Jouw werkstijl
 • Jouw communicatiestijl
 • Jouw teamstijl
 • Jouw besluitvormingsstijl
 • Jouw leiderschapsstijl
 • Jouw conflictstijl
 • Hoe stress je beïnvloedt
 • Hoe je met verandering omgaat

Het rapport beschrijft ook de voorkeuren en het gerapporteerde type, biedt een proces om tot het zelf ingeschatte type te komen en geeft een korte beschrijving van de 16 MBTI-types.

 • Individuele online interviews met medewerkers en teamleiders

Het bepalen van het best passende MBTI type vindt plaats in een persoonlijk gesprek met de coach. Er worden vragen gesteld over werkvoorkeuren en gedragsvoorkeuren, waardoor iemand onder begeleiding zelf bepaalt welk type hij is. Voorafgaand maakt de medewerker ook de vragenlijst waar de uitslag als ondersteuning biedt. Beide onderdelen (vragenlijst en gesprek) zijn nodig om commitment te verkrijgen voor het best passende MBTI type. Als het type verschilt tussen gesprek en vragenlijst kan kosteloos een nieuwe uitdraai van een beter passend MBTI type worden verschaft.

 • Workshop 1 – delen van MBTI profiel in team en gevolgen voor samenwerken

Het doel van die dag is het delen van het MBTI-profiel met elkaar en begrip ontwikkelen voor ieders voorkeuren in de samenwerking (conflictmanagement, communicatievoorkeuren, leerstijl, besluitvorming) en werken onder stress. MBTI is daarbij het middel om tot het eerder omschreven doel te komen.

 • Workshop 2 – afspraken maken voor verdere teamsamenwerking

Het is wezenlijk om opvolging te geven aan de inzichten die tijdens de eerste workshop naar voren zijn gekomen. Om concrete afspraken te maken in het belang van het team.