Positieve Psychologie programma

Binnen de psychologie is er een nieuwe benadering, de Positieve Psychologie. Die leert hoe je optimaal kan functioneren en genieten van het leven. Namelijk door te leren van mensen die al floreren en door meer te maken van wat al goed gaat in je leven. Daarmee bouw je mentale veerkracht op. En daarmee kan je jezelf beter wapenen tegen stress. In dit Programma ga je wetenschappelijk bewezen inzichten die een positieve invloed hebben op je geluksgevoel toepassen op jezelf.  

Voor wie

Dit programma voor positieve psychologie ben ik in eerste instantie gaan ontwikkelen omdat ik als docent graag iets goeds wilde doen voor studenten aan het einde van hun studie en beginnend met werk. Deze groep heeft veel last van spanningsklachten en heeft in vergelijking met andere leeftijdsgroepen relatief veel burn-out klachten. Ik hoopte dat ze baat zouden hebben bij de wijsheden uit de positieve psychologie door hun ‚Äėpsychologisch kapitaal‚Äô te versterken. Onbedoeld viel dit programma precies samen met de eerste lockdown tijdens de Corona crisis en volgden de studenten de bijeenkomsten online. Tot mijn vreugde had dit programma inderdaad het beoogde positieve effect op hun mentale welbevinden, bleek uit de vragenlijst die ik vooraf en na afloop afnam. Ook de evaluaties waren erg positief. Dat terwijl uit onderzoek van Indy Wijngaards van Erasmus Universiteit juist blijkt dat de corona epidemie een negatieve invloed heeft op het algehele geluksgevoel in Nederland.

Dit Programma is relevant voor een veel bredere doelgroep dan studenten. Elke groep medewerkers die een grotere vatbaarheid heeft voor burn-out klachten kan hier baat bij hebben. Te denken valt bijvoorbeeld aan medewerkers in de zorg of het onderwijs. Om hen veerkrachtiger en vitaler te maken.

Wat levert het op

Als deelnemer ontwikkel je persoonlijke hulpbronnen zoals veerkracht, optimisme, hoop en het gevoel van zelfeffectiviteit. Ook ga je werkgebonden hulpbronnen actiever inzetten. Je verandert je leefgewoonten waardoor je een meer positieve kijk op jezelf en je leefomgeving krijgt. Je krijg de kans om hetgeen je geleerd hebt toe te passen in je werk- of leefomgeving. Het is niet zo dat je altijd maar gelukkig moet zijn, want dat is niet realistisch. Ups en downs horen immers bij het leven. Wel kan je door lichte aanpassingen je mentale gezondheid wat vergroten. Als je veerkracht groter wordt, kan je makkelijker omgaan met tegenslagen.

Er wordt gewerkt met het Perma model van Martin Seligman, uitgewerkt door Frederike Bannink. Het Perma model gaat ervan uit dat er vijf pijlers zijn om tot floreren te komen: iets bereiken in het leven, zinvol werken, het betrokken leven, positieve emoties en positieve relaties. Aan de hand van inspirerende opdrachten tijdens de les en thuis ga je deze aspecten optimaliseren in jouw wereld. Zodat je tot persoonlijke bloei kan komen!

Leerdoelen

De deelnemer

  • heeft kennis van aspecten die floreren en tot bloei komen bevorderen
  • heeft deze kennis toegepast op zichzelf en in zijn/ haar leef- werkomgeving
  • weet anderen te inspireren en kan praten over zijn/ haar persoonlijke ontwikkeling
  • heeft positieve impact op zichzelf en zijn/haar leef- en werkomgeving
  • vergroot zijn/haar veerkracht in omgaan met tegenslagen

Ervaringen

Afgelopen lente 2020 draaide dit programma bij vierdejaars studenten aan de particuliere HBO opleiding The New School voor Marketing & Communicatie in Amsterdam. Hun ervaringen waren als volgt:

‚ÄúAllereerst dank je wel voor de leuke, leerzame lessen. Zoals ik eerder zei hadden deze geen betere¬†timing¬†kunnen hebben. Op het moment dat ik voor deze¬†capita¬†had gekozen zag de wereld er nog niet zo uit, maar ik denk dat veel dingen in het leven¬†meant to be¬†zijn. Waarschijnlijk deze crisis ook, afgezien van de financi√ęle gevolgen, die ons dichter bij elkaar brengt waar we eerst allemaal ‚Äôte druk‚Äô voor waren of geen oog voor hadden.¬†

Mijn affiniteit met psychologie begon in op TNS toen de eerste lessen begonnen. Waar het eerst nog iets zweverig leek ben ik tot de conclusie gekomen dat het houvast biedt in iedere situatie en de meest normale zaak in de wereld is. Zo heb ik mijzelf beter leren kennen in de afgelopen jaren en vertrouwt te zijn met wie ik ben. Het heeft mij als persoon positief veranderd. Zo ben ik dankbaarder geworden voor wat ik wel heb in plaats van een focus te leggen op wat niet. Het leven is niet perfect en iedereen heeft zijn ups- and downs, maar het is de manier waarop je deze situaties benadert. Door positief te denken zal een mens kansen zien en daardoor groeien, waar je met negatieve gedachten enkel stagneert. 

Positieve Psychologie is misschien een minder zakelijk vak, toch is het een belangrijke basis voor ieder mens en biedt het houvast voor de toekomst. “

Met vriendelijke groet,

Jayne

‚ÄúUiteindelijk gaat het over positieve psychologie en dat is iets waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben. Iedereen heeft er baat bij het leven positiever te zien, dus haalt iedereen wel iets uit dit vak. Door de oefeningen word¬†je een stuk bewuster en door de dagelijkse gewoontes die ik mezelf eigen heb gemaakt geloof ik oprecht dat ik al positiever ben geworden. Stilstaan bij je eigen sterke kanten is voor mij persoonlijk heel goed geweest voor mijn zelfvertrouwen en het heeft ervoor gezorgd dat ik nu 100% zeker ben van welke kant ik met mijn leven op wil. In ieder geval het komende jaar, haha.¬†Nogmaals bedankt voor de leuke lessen :)‚ÄĚ

Groetjes Julia 

‚ÄúOnwijs bedankt voor de leuke lessen geluk en vitaliteit. Ik heb met veel plezier dit vak gevolgd en neem veel dingen mee naar de toekomst!‚ÄĚ

Sophie

‚ÄúVind het fijn dat er een vak tussen zit die niet zozeer business gerelateerd is. Ik heb meer naar mijzelf leren kijken en ben veel positiever geworden. En dat positiever worden helpt op elk vlak in het leven en dat merk ik nu al !‚ÄĚ

Anoniem

Ilse-Reijs-LVEB-45-scaled